Home » Мақалалар » Инклюзивті білім берудің принциптері

Инклюзивті білім берудің принциптері

Жумабаева Жаркынай Жасталаповна
Павлодар қаласы
«№35 жалпы орта білім беру мектебі» КММ
бастауыш сынып мұғалімі

Инклюзивті білім берудің принциптері 

    Аннотация

Инклюзивті білім беру – бұл барлық балалар физикалық, психикалық, интеллектуалдық, мәдени, этникалық, тілдік және басқа да ерекшеліктеріне қарамастан жалпы білім беру жүйесіне енетін және тұрғылықты жері бойынша өз балаларымен бірге білім алатын оқу процесін ұйымдастыру. бір жерде бірдей жалпы білім беретін мектептерде мүгедектер жоқ. Бұл олардың ерекше білім беру қажеттіліктерін ескеретін және оқушыларына қажетті арнайы қолдау көрсететін жалпы білім беретін мектептер болып табылады.

Кілт сөздер: инклюзивті білім беру, инклюзивті педагогика,  мүгедек балалардың денсаулығының шектеулі мүмкіндіктері.

Инклюзивті білім беру (француз. Inclusif — соның ішінде, лат. қамтиды — қорытындылаймын, мен қосамын) дегенді білдіреді. Ерекше қажеттіліктері бар балаларды құрдастарымен бірге инклюзивті оқыту — бұл жалпы білім беретін мектепте арнайы бөлінген топта (сыныпта) емес, әр түрлі балаларды бір сыныпта оқыту. Инклюзивті білім берудің міндеттері барлық балаларды мектеп жүйесіне қосу және олардың теңдігін қамтамасыз ету болып табылады.

Инклюзивті білім берудің сегіз қағидасы бар:
— адамның құндылығы оның қабілеті мен жетістіктеріне байланысты емес;
-әр адам сезінуге және ойлауға қабілетті;
-әр адамның сөйлесуге және тыңдауға құқығы бар;
-барлық адамдар бір-біріне мұқтаж;
-шынайы тәрбие нақты қарым-қатынас жағдайында ғана жүзеге асуы мүмкін;
-барлық адамдар құрбыларының қолдауы мен достығына мұқтаж;
— барлық оқушылар үшін үлгермеу мүмкін емес нәрсеге қарағанда, олардың қолынан келетін нәрседе болуы ықтимал;
-Әртүрлілік адам өмірінің барлық салаларын жақсартады.

Инклюзивті білім берудің негізгі принциптері:
-Орталықсыздандыру принципі: бұқаралық сипаттағы да, арнайы білім алу үшін де қажетті педагогикалық ресурстар қажет балаға жеткізіледі, бала қолда бар ресурстарға жеткізілгенде, керісінше емес.
-Аймақтандыру принципі: инклюзивті білім беру әрбір баланың тұрғылықты жері бойынша білім алуға толық қолжетімділігін қамтамасыз етеді.
-Реализм принципі: әр адам қандай болса, солай қабылданады.
-Бөлінбейтіндігі, интеграцияның тұтастығы қағидасы: мүгедектігі бар әрбір бала инклюзивті білім беру процесінде бұзылыстың түрі мен ауырлығына қарамастан ескеріледі және оған өз мүмкіндігіне қарай қатысады.
-(әлеуметтік ортаны) қалыпқа келтіру принципі: мүмкіндігі шектеулі адамдар мүмкіндігінше басқа адамдарға тән қалыпты өмір сүруге құқылы.
— Адамгершілік негізінде адамдардың бірлігін қалпына келтіру қағидасы, оған сәйкес әрбір бала өзінің шектеулеріне қарамастан білім мен тәрбие алуға даусыз құқығы бар.
-Әлеуметтік интеграция мен инклюзивті білім беруге қатысты мемлекеттік заңнаманың этикалық императивіне сүйену принципі.
-Жаппай білім беру жүйесінде арнайы педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеру принципі.
Интеграциялық үдерісті жүзеге асырудағы командалық тәсілдің принципі: интеграциялық процеске қатысатын мамандар оның бірізділігі мен тұтастығын қамтамасыз ете отырып, бірігіп, ұжым болып жұмыс істейді.
-Мүмкіндігі шектеулі балаға арнайы педагогикалық қолдау көрсетудің парадигмасы мен технологияларын тұтас педагогикалық үдеріске біріктіру принципі.
-Жалпы оқу пәні шеңберіндегі ынтымақтастық принципі: әр бала барлық оқушылармен бірге өз мүмкіндіктеріне сәйкес өзіне қолжетімді шектерде ортақ оқу пәнін меңгереді және ұжымға пән бойынша өз үлесін қосады.

Неліктен инклюзивті білім беру пайдалы? Инклюзивті білім беру арқылы балалар әртүрлі қабілеттерге, дағдыларға, мәдениеттерге және тәжірибелерге ұшырайды. Олар айырмашылықтарды құрметтеуге және бағалауға үйренеді, толеранттылықты, эмпатияны және әртүрлі сипаттамалары бар адамдармен командада жұмыс істеу қабілетін дамытады. Олар әлеуметтік дағдыларды дамытады, өзара әрекеттеседі, ынтымақтасады және топ болып жұмыс істеуге үйренеді. Зерттеулер көрсеткендей, инклюзивті білім беру барлық оқушылардың, соның ішінде ерекше қажеттіліктері бар балалардың оқу жетістіктерін жақсартады. Инклюзивті ортада жекеленген назар, сараланған нұсқау және қолдау білім мен дағдыларды табысты меңгеруге ықпал етеді.

Инклюзивті білім беру барлық балалардың сапалы білім алуына, әлеуметтік және интеллектуалды дамуына, қоғамға тең құқықты мүше ретінде енуіне мүмкіндік береді. Мұндай білім жалпы алғанда неғұрлым әділ және инклюзивті қоғам құруға ықпал етеді.

Қорыта келе, инклюзивті білім беру жүйесі бүгінде инновациялық құбылыс. Ерекше қажеттіліктері бар балалардың жалпы білім беретін мектептерге бейімделуі мамандандырылған мекемелерге қарағанда жақсырақ, өйткені балалар да сонда әлеуметтік тәжірибе алады. Сонымен қатар, дені сау балалар ерекше қажеттіліктері бар балалармен бірге оқи отырып, төзімділік пен жауапкершілікті дамытады, тәуелсіз болады. Елімізде инклюзивті білім беру үдерісінің кеңейіп, оның тұжырымдамасын зерделеу мен дамытудың куәсі болып отырмыз. Бүгінгі таңда қоғамдық пікірді қалыптастыруда және кез келген білім беру реформасының негізін құрайтын деректер мен білім беруде педагогтар мен түрлі қоғамдық мекеме өкілдерінің алдында үлкен жұмыс тұр. Сондықтан инклюзивті білім беру жоғары сапалы білім беруді қамтамасыз ету және кемсітушілік пен теңсіздіксіз неғұрлым инклюзивті қоғам құрудың басты мәселесі болып қала береді.

Әдебиеттер тізімі

  1. Григорьева Г.Ф.Балалар бірге оқуы керек / Г.Ф.Григорьева. — (Сапалы білім). — (Стандарттар мен жолдар) 2. // Ұлттық жобалар. — 2009 — N12 -S. 70-71. — Жалғасы. керек
  2. http://aischools.ru/about.html
  3. http://fgos.ru

Сіз не дейсіз оқырман?

Е-мэйлыңыз жарияланбайды.