Home » Мақалалар »  Әлем мен болашақты терең тану үшін, өзіңді таны 

 Әлем мен болашақты терең тану үшін, өзіңді таны 

 XXI ғасырда білім беру бағыты қоғамның ең қарқынды дамып келе жатқан саланың бірі болып табылады. Білім беру жүйесі – бұл адамның әлеуметтік-гуманитарлық, шығармашылық қабілеттерін ашуға және дамытуға арналған бірегей әлеуметтік мекеме, болашақ қоғамды құрайтын әлеуметтік маңызды идеалдар.

Білім – әлемнің барлық өркениетті елдеріндегі дамудың басты басымдығы мен негізгі көрсеткіші. Шындығында, елдер тек тауарлар мен қызметтермен ғана емес, әлеуметтік құндылықтар жүйесі мен білім беру жүйесімен де бәсекелеседі.

Қазақстан Республикасының жоғары білім беру жүйесі әлемдік ғылым мен техникамен әзірленген «әлемдік стандарттар» деп аталады. Білім беру экономикалық жүйенің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады, оның аймақтық және жаһандық деңгейде лайықты орнын алу тәсілі. Бүгінгі таңда басымды жаңа талаптарға – инновациялық білім беруді, қарқынды ғылыми-зерттеу жұмыстарымен, ғылыми зерттеулермен, индустрия мен экономика тұтынушыларымен тығыз байланыста.Біздің Президентіміз Н.Ә. Назарбаев 2018 жылы Қазақстан халқына Жолдауында: «Біз еліміздің азаматтарын қамтитын алдыңғы қатарлы білім беру жүйесін құруды жеделдетуге тиіспіз. Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы жаңа білімнің өзгеруіне және ассимиляциясына үздіксіз бейімделу қабілетін дамыту болып табылады.Біздің қоғамның идеалы өз тарихын, тілін, мәдениетін білетін, сонымен қатар шет тілдерін меңгерген, озық және жаһандық көзқарастары бар заманауи қазақстандық болуы керек ».«Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы модернизациялау» стратегиялық мақаласында басымдықтар жүйесінде білім бірінші сан болуы керек екендігін атап өтті.«Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы модернизациялау» стратегиялық мақаласында басымдықтар жүйесінде білім бірінші сан болуы керек екендігін атап өтті.

Сонымен қатар, жаһандану дәуірінің және ақпараттың ерекшелігін ескере отырып, Президент білім беру жүйесіндегі әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің рөлін атап өтті. «Біз тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, психология, мәдениеттану, филология бойынша студенттерді толыққанды білім алу үшін жағдай жасауымыз керек. Бізге тек инженерлер мен дәрігерлер ғана емес, сондай-ақ қазіргі және келешектегі жағдайды жақсы түсінетін адамдар қажет».

Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясында (ҚазБСҚА) әлеуметтік-гуманитарлық пәндерге ерекше роль беріледі. Егер кейбір университеттерде және техникалық және жаратылыстану ғылымдар факультеттерінде әлеуметтік ғылымдар мен гуманитарлық пәндердің көптеген пәндері элективтер санатына түссе, онда оқу сағаты қысқартылды, ал олардан айырмашылығы, ҚазБСҚА-ны аз бағыттағы инженерлерді дайындаудың ұзақ дәстүрі бар, бірақ ғылыми дүниетанымын, болашақты түсінуге және болашаққа бағытталған.Ол үшін үш несие әлеуметтік және гуманитарлық пәндер бойынша міндетті пәндер санаттарына бөлінді және олар элективті болып табылмайды, бұл өте маңызды. «Әлеуметтану, саясаттану, құқық, дінтану» (СППР) курсы барлық факультеттерде үш тілде – қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде оқытылады.Академияда «Білім» орталығы бар, ол социологиялық зерттеулер мен психологиялық тестілеуді жүйелі жүргізеді. Әлеуметтік сауалнама оқушылар мен мұғалімдердің өмірі туралы түрлі тақырыптар бойынша жүргізіледі. Студенттердің тілектері мен ұсыныстары арқасында біздің университет үнемі дамып келеді.Студенттік пікір клубы жалпы білім беретін пәндер факультетінде (ЖББФ) жұмыс істейді. студенттермен үнемі зерттеу жүргізеді. Осылайша, студенттер «Әлеуметтану» пәнін іс жүзінде меңгеріп, ғылыми жұмыстарға қатысады.Академия білім беру сапасына үлкен көңіл бөледі. Бұл мәселені зерделеу үшін білім беру мониторингінің әдісі қолданылады. Онымен сіз білім беруді дамытудың векторын жүйелі бақылау, талдау және бағалау жүргізе аласыз, сондай-ақ нәтижелер динамикасын болжай аласыз.Мониторинг – білім беру жүйесінің қызметі туралы ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және тарату, сондай-ақ оқу үрдісімен, студенттік өмірдің басқа спектрін, әсіресе оның ішкі рухани әлемімен қанағаттанудың жүйесі. Қазіргі уақытта білім беру процесі мұғалімнен алынған ақпараттың қабылдануымен және оның ассимиляциясымен ғана шектелмейді, бірақ жеке-дара бағытталған.Оқу үдерісі студенттің сезіміне әсер етуі керек, оны бей-жай қалдырмастан қалдыру керек. Ол күнделікті өмірде де, ғаламдық сипатта да кездесетін сұрақтарға жауап іздейді. Мұны істеу үшін, ол өзінің тәжірибесіне ғана емес, жаңа ақпаратты іздеумен де айналысу керек. Пассивтік ақпарат алудың орнына, мұғалімнің басшылығымен студенттер оны өздері алуға тиіс. Студенттер көптеген практикалық іс-шараларға қатысады және сонымен бірге өз білімін көрсетеді. Үйренудің талаптары – ақпаратты қалай жаттап алуды емес, зерттеу ретінде қаралуы керек.Студентке арналған әр жоба – бұл ерекше жеке жарнасы бар ашылу түрі. Зерттеу жобалары бойынша, топтық форматта оқитын студенттер бір-бірімен ынтымақтасуға тырысады. Қоғам бүгінгі күні өте мобильді, Интернет бүкіл континенттегі адамдармен ынтымақтасуға мүмкіндік береді. Сондықтан топтық зерттеу жобасына қатысу топтық ынтымақтастықтың негізін қалайтын платформа болып табылады. Ынтымақтастық прогрессивті, динамикалық болуы керек. Студенттер берілген әрбір атрибутқа байланысты әр адам жобаға қатыса алатын мүмкіндіктері мен қабілетін тануды үйренуі керек. Осыған байланысты, ҚазБСҚА әлемнің басқа да білім беру мекемелерімен ақпарат алмасып, әртүрлі дамыған тәжірибелер мен әдістер туралы біледі. Бұл жоғары оқу орнына оң тәжірибе жинауға, осы салада жаңа жетістіктерді ескере отырып, оқыту әдістерін өзгертуге мүмкіндік береді.Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер студенттердің өздері туралы түсінігін және өмірдегі өз білімін қолдану қабілетін арттырады. Егер мектептен тыс студенттердің өміріне әсер етпесе, сабақтарда жақсы қолданылмайды. Бүгінгі күні технологиямен және интернетпен қаруланған студенттер көп нәрсеге қабілетті. Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер студенттерге өздерінің ұлттық, мемлекеттік ерекшеліктерін, рухани кодексін сақтай отырып, жаһандық қоғамдастыққа қатысуға көмектеседі.Қазіргі кезде виртуалды әлем адамдардың шын әлемін жасырып қалғанда, оқушылар өздерінің күнделікті өмірін, ішкі әлемін, қоғамын, нақты өмір сүрушілердің қоғамын өз қиындықтарымен зерттеп, қазіргі кезде жауап таба алмайтын, бірақ бұл әлемді біле алатын өте маңызды. үлкен әлемге сенімді түрде барады, өйткені оқу барысында олар рухани жағынан қорғаудың иммунитетін дамытты.
Қазақстанның алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарының бірі – ҚазБСҚА – бұл мүмкіндікті студенттерге береді.

Касымова Л.Н.,
ә.ғ.к., ассоц. профессор
Кушербаева А.Б.
ассист.проф
Қазақ бас-сәулет құрылыс академиясы,
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сіз не дейсіз оқырман?

Е-мэйлыңыз жарияланбайды.