Home » Оқу-әдістемелік материалдар (page 4)

Оқу-әдістемелік материалдар

Мeктeп жacынa дeйiнгi кeзeңнiң бaлa өмipіндeгi мaңыздылығы

Мeктeпкe дeйiнгi кeзeң бaлa өмipiндeгi eң мaңызды кeзeңдepдiң бipi. Дәл ocы кeздe бaлa aйнaлacын тaнып, қopшaғaн opтacымeн қapым- қaтынac жacaй бacтaйды. Мeктeпкe дeйiнгi кeзeңдeгi тәpбиe – aдaм қaлыптacтыpудың aлғaшқa бacпaлдaғы. Бұл бaлaның әcepлeнгeн eлiктeгiш, oйлaуды, cөйлeудi мeңгepумeн бipгe aлғaш peт бөтeн opтaғa бeйiмдeлумeн cипaттaлaтын кeзeң. Мeктeп жacынa дeйiнгi тәpбиeнi нeгiзi 5 жacқa дeйiн қoлдaнaды. «Бec жacқa дeйiнгi жүpгiзiлгeн бapлық тәpбиe ...

Толығырақ »

Өтпелі тақырыптар негізінде білім беру процесін тиімді іске асыруға жағдайлар

Білім беру процесін өтпелі тақырыптар негізінде ұйымдастыру Қазақстан Республикасы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын іске асыруға бағытталған. Білім беру процесін тиімді іске асыру жағдайлары: -әр балаға мүмкіндіктерін және қабілеттерін неғұрлым толықтай ашуға жағдай жасау. 1)Заттық-дамытушы ортаны ұйымдастыру келесі ұстанымдарға сәйкес болуы тиіс: жаңа құралдар мен өзгерістер енгізуге ашық жəне икемді болуы; тартымды, ақпаратқа бай, қызметі алуан ...

Толығырақ »

Туристік өлкетанудың маңызы

«Рухани жаңғыру» Елбасының Қазақстан халықтарының рухани құндылықтарын дамытуға арналған бағдарламалық мақаласы. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 6 арнайы жобадан тұрады. Соның бірі «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» және «Туған жер». Жоба Қазақстанның мәдени-географиялық белдігіне қатысты танымдық білімге сүйене отырып, ішкі және сыртқы туризмді дамытуға көмектеседі. Осыған орай биыл мектептерде өлкетану курсы енгізіліп отыр. Оқушыларға өз республикамыздың жерін, тау-тасын, суын, құнарлы топырағын, өсімдігін, жануарлар ...

Толығырақ »

Lesson Study-ді жаратылыстану пәндерінде бірлесіп қолданудың артықшылығы

Қазіргі заманда Lesson study әлемге танымал педагогикалық тәсілдердің бірі. XX-шы ғасырда Жапониядағы мұғалімдер Lesson study-ды көп уақыт тәжірибеде қолданған. Ал 1999 жылдан бастап Жапониядан «Оқудағы олқылықтар» (Teaching gap) кітабы жарыққа шыққан соң бұл тәсіл туралы бүкіл әлемнің басқа мемлекеттеріндегі мұғалімдер де танысып, сабақтарында қолданыла бастады. Lesson Study мұғалімдердің кәсіби біліктілігін көтеруде, білімін жетілдіруде, тәжірибе алмасуда өте тиімді зерттеу сабағы болып ...

Толығырақ »

Developing reading skills of learners with specialeducational needs

All teachers are short of time but including learners with SENs in your class should not involve a lot of extra planning. It will involve planning for different learning styles, thinking about the interests and strengths of your learners, including some variations of task type and careful presentation of the work. However, this type of planning will improve the learning ...

Толығырақ »

Алиакпарова Мөлдір Бейбітқызы

Шетелдік білім беру саласында 9-11 сынып оқушыларының өзіндік жұмыс ұйымдастыру арқылы ізденіс және шығармашылық дағдысын дамыту                                                    Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Білім берудегі ескі мазмұнның орнына жаңасы келуде. Заман ағысына сай ...

Толығырақ »

Мектеп пен отбасы арасындағы рухани – адамгершілік тәрбиенің маңыздылығы

  Мектеп пен отбасы арасындағы рухани – адамгершілік тәрбиенің маңыздылығы Жақсы мінез бен ақыл күші біріксе – бұлар адамгершілік қасиеттер (Ыбырай Алтынсарин)                 Адамгершілік — бұл рухани тәрбие. Адамгершілік – адам бойындағы ең асыл қасиет және адамзат баласының ең жоғарғы мақсатына бағытталады. Бұл қасиет адамды мейірімділікке, Отанын, елін, отбасын сүюге үйретеді. Егер адамда ...

Толығырақ »

Жумабаева Жұлдыз Қанатқызы

Арнайы бағыттағы (түзету) мектеп оқушыларына қазақ тілі сабақтарында жаңа оқу-әдістемелік жиынтықтарын пайдалану жолдары               Қоғамдық құрылыстың дамуында оның әрбір белсенді мүшесінің толыққанды жетілуіне жағдай жасап отыру – біз өмір сүріп отырған құқықтық даму жолына түскен мемлекеттің өскелең талаптарының бірі саналады. Осыған орай жас ұрпақ тәрбиесі мен олардың оқып-біліп алуына толық жағдай жасау мәселелері күн ...

Толығырақ »

Ғажайып математика

Білім саласы; Таным. Ұйымдастыру оқу іс-әрекеті: Қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру. Тақырыбы. «Ғажайып математика» Мақсаты: 5 көлемінде сандық есептеуге үйрету. Сандарды тура және кері санау,. Балалардың тілін дамыту жұмыстарын жалғастыру, іс – әрекет дағдыларын меңгерту, әлемнің тұтас бейнесін түсініп, ойлауға ауызша қосып – алу және геометриялық пішіндер туралы ұғымдарын тиянақтап, түстерді ажыратуға, қарым – қатынас, көмек көрсету, сыйластықты қалыптастыру Балаларды тапқырлыққа, ...

Толығырақ »