Home » Оқу-әдістемелік материалдар

Оқу-әдістемелік материалдар

Жаңа оқыту технологияларын  қазақ тілін оқытуда қолдану тәжірибелері

Қазақ тілін сапалы әрі тиімді әдістер арқылы оқыту жолдарын іздестіру күн тәртібінен ешуақытта түспейтіні белгілі. Қазіргі қазақ мектебінде қазақ тілін оқыту саласында инновациялық технологияларды қолдану туралы зерттеулер жүргізіліп, мектеп мұғалімдерінің тәжірибелерінде түрлі технологиялар тиімділікпен қолданылып келеді. Жаңа инновациялық технологиялардың қолданылуының түпнегізінде жататын маңызды дидактикалық заңдылық бар. Ол – мұғалім мен оқушының арасындағы субъект-субъектілік дидактикалық қатынасы құрылуы. Субъект-субъектілік дидактикалық қатынастың орнауы ...

Толығырақ »

Педагогтардың біліктілігін арттырудағы инновациялар: тәжірибе және болашағы

Елбасы Н.Назарбаевтың жыл сайынғы Жолдауында білім беру жүйесіне әлемдік стандарттар деңгейіне сәйкес сапалы қызмет көрсету, еліміздің әлеуметтік–экономикалық дамудың мықты ресурсы болуы үшін және мемлекет пен қоғамға барынша пайда әкелу үшін білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру міндеттері қойылуда. Бұл бағытта білім беру саласында да кезек күттірмейтін бірқатар шешілуі тиіс мәсе­лелер мен атқаратын ауқымды жұмыстар–білім беру жүйесіндегі жаңашылдық үдерістердің жүзеге асуы, біліктілік арттыру ...

Толығырақ »

ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУДА БЕЙІНДІК ОҚЫТУДЫ ДАМЫТУ

Қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі – әлеуметтік, экономикалық өзгермелі жағдайларда өмір сүруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар оны жүзеге асыруға, жақсартуға игі ықпал ететін жеке тұлғаны қалыптастыру. Мұндай тұлғаға қойылатын бірінші кезектегі нақты талаптар – шығармашылық, белсенділік, жауаптылық, терең білімділік, кәсіби сауаттылық және бейінділік.  Педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыруда бұл талаптарды жүзеге асыру үшін оқушы білімін бағалауда мүлдем жаңа бағытта ...

Толығырақ »

Критериалды бағалаудың білім сапасына әсері

Ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек білімге ғана тән. Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне,  даму бағытына тікелей байланысты. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды ...

Толығырақ »