Home » Баяндамалар (page 10)

Баяндамалар

Садыкова Карима. Оқушылардың ауызша және жазбаша сөйлеу қабілетін дамыту.

Мектеп оқушыларының ауызекі және жазба сөйлеуіне ерекше көңіл бөлінген. Ауызекі сөйлеу сұхбат, лекция, сабақ сөйлесу уақытында кісілердің өзара қарым-қатынасын талап етеді. Жазба сөйлеу кісілер арасындағы график құралдар арқылы талап етіледі. Ауызекі сөйлеу сөз жұмсауда лексик тұрғыдан дұрыс және орынды пайдалану талап етіледі. Оның синтаксистік құрылымы күрделі болады. Осы екі сөйлеу ауызекі және жазба сөйлеу бір-бірімен байланысты. Ауызекі сөйлеу жазба сөйлеудің ...

Толығырақ »

Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиедегі халық ауыз әдебиетінің маңыздылығы

Ойын – баланың әлеуметтік тәжірибесі болып табылады. Іс-әрекеттің бұл түрі балалардың ересектердің өміріне қатысуын ынталандыруын іске асыратын құрал қызметін атқарады. Балалар ойын арқылы: өзінің жеке өмірлік жоспарын құруға үйренеді; іс-әрекеттерді және оларға қол жеткізудің құралдарын анықтайды, жасайды; конструктивті қарым-қатынас және басқа адамдармен өзара әрекет ету мектебінен өтеді.Қазақ халқының ерте заманда жасаған мұрасының бірі халық ауыз әдебиеті. Қазақ халқының ауыз әдебиеті ...

Толығырақ »

ШАҒЫН ЖИНАҚТЫ МЕКТЕП ЖҰМЫСЫН ЖАҢАША БАҒЫТТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІГІ

Бүгінгі педагогикалық үрдістегі инновацияның негізі – жаңа іс-әрекеттерді енгізу, жаңалықтарды жинақтау мен жүзеге асыруда біртұтастық қызмет ету. Мақсат пен нәтиже жаңалыққа бет бұруы тиіс. Басқару жүйесінде инновациялық бағыттар қажеттілігі бірнеше жағдайлардан туындайды: Басқаруда білім беру жүйесіне жаңа ұйымдастырушылық механизмді енгізу, оқытудың мазмұны мен құрылымын, технологияларын жаңалау; Білім мазмұнының адамгершілік сипат алуына көңіл бөлу; Жаңа оқу пәндерінің енгізілуі, білімнің құрылымын жаңарту, ...

Толығырақ »

Оқусыз білім жоқ…

Білім беру деңгейі – экономикалық және ғылыми-техникалық прогрестің бастау көзі, мемлекет пен қоғамның табысты дамуының кепілі. Сондықтан да білім беруді дамыту – жалпы ұлт үшін аса маңызды міндет болып табылады. Білім – болашақ бағдары. Кез-келген маман даярлайтын оқу орнының басты міндеттерінің бірі – жеке тұлғаның құзыреттілігін дамыту. Олай болса, педагог, бұл, қай кезде де кәсіби деңгейі жоғары интеллектуалдық, шығармашылық әлеуеті ...

Толығырақ »

Бастауыш сыныптағы үлгерімі төмен оқушыларға педагогикалық-психологиялық қолдау

Қазақстан Республикасындағы білім саясаты білім мекемелерінің қоғамдық деңгейін жоғарылатуға, отандық дәстүрлер мен қазіргі заманғы тәжірибенің негізінде тәрбие құрылымы мен мазмұнын жаңартуға, оқу-тәрбие процестерінің, қоғамдық және жанұялық тәрбиенің көп қырлылығы мен интеграциясын қамтамасыз етуге негізделген. Білім жүйесіндегі басым міндеттердің бірі тұлғаның шығармашылық және рухани қабілеттерін дамыту, салауатты өмір салты құндылықтарының берік негіздерін қалыптастыру, сондай-ақ, жеке даралықты жетілдіруге жағдайлар жасау жолымен сана-сезімді ...

Толығырақ »

Білім мен өмірдің үйлесімі

Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан үшін ең негізгі басымдықтың бірі – білім. Білім – ғылымның іргетасы және мемлекет дамуының алтын арқауы екеніне ешкім де күмән келтірмейді. Бүгінгі білім алушы балалар уақыт өте келе елдің және жаңа заман тағдырының жасампаздары болатынын нық сеніммен айтуға болады. Бірақ, осы тұста «жауабы тек біреу ғана болатын сұрақтай» сұрақтар туындайды. Олар қандай білім? Сол білімді алып ...

Толығырақ »

СЫН ТҰРҒЫСЫНАН OЙЛАУ ДАҒДЫСЫН ТOПТЫҚ ЖҰМЫС АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

  Сыни тұрғыдан oйлау – бақылаудың, тәжірибенің, oйлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты oйлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім. Бүгінгі таңдағы білім беру – өсіп келе жатқан ұрпақтың ақыл-oйы мен дамуының, мәдениетінің деңгейін анықтаушы фактoр. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев айтқандай, экoнoмиканың қарқынды дамуы үшін қазіргі нарық қатынасы талаптарына жауап бере алатын, сыни oйлана алатын, шығармашыл адамдар қажет. Oсы қажеттіліктен ...

Толығырақ »

БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРДІҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

Сын тұрғысынан ойлау технологиясы – күрделі ойлау әдісі, ол ақпаратты алудан басталып шешім қабылдаумен аяқталады. Бұл өз тұғырнамадаңды жасау жолында ой-пікірлерді кіріктіру және оларды шығармашылықпен түйсіну. Сабақ 3 кезеңнен тұрады: қызығушылықты ояту – түйсіну немесе мағынаны ажырату – ой-толғаныс. Осы кезеңдер оқушыларға оқудың мақсатын өздері анықтауға және ақпаратты белсенді іздеу мен өздері нені білгені (үйренгені) жөнінде ойтолғаныс жасауларын береді. Биология ...

Толығырақ »

ЛАТЫН ҚАРПІ-ЖАҢҒЫРУДЫҢ БІР КЕЗЕҢІ

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: «Қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық. Яғни, 2025 жылға қарай іс қағаздарын, мерзімді баспасөзді, оқулықтарды, бәрін де латын әліпбиімен басып шығара бастауға тиіспіз», – деді. Бүгінгі таңда бұл мәселе қоғамда ...

Толығырақ »