Home » Білім және өнер (page 13)

Білім және өнер

Мектепке дейінгі жастағы балалардың танымдық құзыреттілігін қалыптастыру

Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңында», «Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылға дейінгі білім беру бағдарламасында» мектепке дейінгі білім беруде жаңа рухани-мәдени құндылқтарды игеруге, ұлттық сананың қалыптасып, ақыл-ойының, интеллектуальдық дамуын қамтамасыз ететін, болашақ бастауыш мектептегі оқу әрекетіне дайындық ретінде танымдық құзыретін қалыптастыру қажеттілігі туындайды. Мектепке дейінгі ұйымдағы оқу үдерісін ұйымдастыру базалық білім, білік, дағдылар, жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде мектеп жасына дейінгі ...

Толығырақ »

25-летию независимости республики казахстан

«Хороша всякая земля, а лучше всех земля своя»,- гласит казахская пословица. В этих словах заключена многовековая мудрость народа, ведь человек без Родины беззащитен. Когда человек ощущает себя частью народа, живёт на своей родной земле, любит её и бережёт, он имеет надёжную опору в жизни. Казахстан – огромная и удивительная страна. Весёлые берёзовые рощи и мощные, устремлённые к небу сосны; просторные ...

Толығырақ »

Обращение к средствам массовой информации

Вот уже несколько лет безрезультатно, коллектив чимкентского медицинского института просят государственные органы в лице Министерства здравоохранения РК и лично Президента РК о признании заслуг 83-х летнего ветерана казахстанской медицины Тегисбаева Есболагана Тегисбайулы. Есболган Тегисбаев – один из первых выпускников АГМИ. Он родился 15 января 1932 года в селе Баскан Аксуского района Талды-Курганской области и с раннего детства узнал, что такое ...

Толығырақ »

Квалиметрия педагогикалық іс-әрекеттің балауы ретінде

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев: «Ұлттық бәсекелестік білімділік деңгейімен айқындалады. Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет»,- деп отандық педагогтар алдына бағдарлы мақсат қойып, «Жаңа формация мұғалімі – бұл рухани дамыған, ірі әлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген білікті маман, өзін- өзі әрдайым жетілдіруге ұмтылатын шығармашыл тұлға. Ол жоғары білімді ...

Толығырақ »

Мектеп жасына дейінгі балалардың тілдерін ұлттық ойын арқылы дамыту

Қазақ халықының ұлы ойшылы Абай Құнанбаевтың сөзімен бастағым келіп тұр. «Ойын ойнап ән салмай өсер бала болама» деп айтқандай баланың өмірінде ойын ерекше орын алады. Жас баланың өмірді тануы еңбекке қатынасы психологиялық ерекшеліктері осы ойын үстінде қалыптасады. Ойын барысында балалар өзін еркін сезінеді, іздемпаздық тапқырлық. Әрекет байқатады. Өзімнің «Құлыншақ» тобымда жас өспірімдердің тілдерін ұлттық ойын арқылы дамытып жатырмын. Ойын олардың ...

Толығырақ »

Диалоговое обучение на уроках биологии

Диалог в обучении, или учебный диалог – своеобразная форма общения. Это взаимодействие между людьми в условиях учебной ситуации, осуществляющееся в форме речи, в ходе, которого происходит информационный обмен между партнёрами, и регулируются дела между ними. В деятельности ученика диалог представлен в основном двумя его видами: «учитель – ученик» и «ученик – ученик». Диалог между одним учеником и учителем в классе ...

Толығырақ »

Жасөспірімдер арасындағы суицидтің алдын-алу

Қай заманда болсын халықтың алдында тұрған міндеттерінің бірі – есті, еңбексүйгіш, қайырымды бала тәрбиелеу. Әр халықтың өзінің ұрпағы ақылды, адал, үлкенді құрметтейтін, әділ, ержүрек, ар-ожданы мол болып өссін деп армандайтын. Қазіргі таңда жасөспірімдер арасында өз-өзіне қол жұмсау, яғни суицид қоғамда белең алып отыр. Осы мәселені шешуде ата-аналар, мұғалімдер, құрбы-құрдастары біріге жұмыс жасау арқылы суицидалды іс-әрекеттерді болдырмаудың алдын алу іс-шараларын жүргізу ...

Толығырақ »

Полиязычие – дорога к успеху

Идея триединство языков в образовательной системе впервые была озвучена президентом страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в 2004 году. Глава государства неоднократно отмечал, что знание как минимум трех языков очень важно для будущего поколения Казахстана, как ступень новой языковой политики независимого государства. Языковая политика неотделима от общей мировой политика и как говорит наш президент: «Мир открыт тому, кто сможет овладеть новыми знаниями ...

Толығырақ »

Халық педагогикасын – асыл қазына

Ауыз әдебиеті – халық педагогикасының тынық мұхиты. Мақал-мәтел, өсиет өлеңдер мен ертегілердің, жаңылтпаш пен жұмбақтардың батырлық жырлардың тәрбиелік мәні үлкен. Халық педагогикасының асыл арнасы ата, ана тәрбиесі. Ана тәрбиесі мол мейірімділікке, перзенттердің бір-біріне бауырластығына шыншылдыққа, ар тазалығына, әдептілік пен тәртіптілікке баулиды.Ал ата тәрбиесі – ата тегін білу, қонақ күту, алысжақын мен достық, жолдастық қарым-катынаста болу, сөз тыңдауға тәрбиелейді. Халықтық педагогиканын ...

Толығырақ »

Әлемді өзгерткің келсе өзіңнен баста!

Өзіңді-өзің тәрбиелеу оңай дүние емес екені бәрімізге мәлім. Алайда, адам баласы кез-келген затты және іс-әрекетті өзіңнен бастау керек екені анық. Дегенмен де біздің қазіргі қоғамда адамдар өзін-өзі тәрбиелеуге аса назар аудара бермейді. Мысалы мен мына бір мақалды эфиграф ретінде ала отырып, осы мақалға сүйену арқылы шығарманы жазуды жөн көрдім. «Тәрбиесіз алған білім- адамзаттың қас жауы» деген атам қазақ ендеше кез- ...

Толығырақ »